ស្រប​តាម​កំណើន​ផលិតផល​ក្នុង​ស្រុក​សរុប​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ​អេស​ធី​អេស​ខេ អិុន​វេស​មិន​ ​គ្រុប ​ខិតខំ​គាំទ្រ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការធ្វើ​កំណែទម្រង់​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​តាមរយៈ​ការសម្រួល​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន​នៅក្នុង​វិស័យ​ដូច​ខាងក្រោម​៖​

  • ហិរញ្ញវត្ថុ​: ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ស្តង់ដារ​ដល់​គ្រួសារ​ដែល​មាន​ចំណូល​មធ្យម​និង​ទាប ​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សហគ្រិន​របស់​ប្រជាជន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ និង​ការអប់រំ​។ ​ការវិនិយោគ​នេះ​មាន​គោលបំណង​ជួយ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យ​មាន​ស្ថេរភាព​ប្រភព​ប្រាក់​ចំណូល​ ​ដើម្បីឱ្យ​ពួកគេ​អាច​ចាកចេញ​ពី​ភាពក្រីក្រ​។​
  • ធានារ៉ាប់រង​: ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ការធានារ៉ាប់រង​ដែល​មាន​តំលៃ​សមរម្យ ​ដើម្បី​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការផ្តល់​ការធានា​ដល់​គ្រួសារ​ជា​ទីស្រឡាញ់​របស់​ពួក​គេ​ទៅលើ​ការបាត់បង់​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មិន​បាន​រំពឹងទុក​ ​ដែល​អាច​កើតឡើង​ពី​គ្រោះថ្នាក់​ ​ជំងឺ​ ​និង​ពិការភាព​។​
  • ការថែទាំ​សុខភាព​: ​រួមចំណែក​ដល់​សុខភាព​ ​និង​សុខ​មាលភាព​របស់​ប្រជាជន​ដោយ​ផ្តល់​ការថែទាំ​ ​និង​ព្យាបាល​ល្អ​បំផុត​ដល់​អ្នកជំងឺ​ទាំងអស់​តាមរយៈ​ការអនុវត្ត​រួមគ្នា​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត​ ​និង​កន្លែង​ព្យាបាល​វេជ្ជសាស្រ្ត​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ​និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខាភិបាល​អន្តរជាតិ​ដែល​ល្បីល្បាញ​។​
  • ​ច្បាប់​: ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ដំបូន្មាន​ផ្នែក​ច្បាប់​ដែល​មាន​ជំនាញ​ទាន់​ពេលវេលា​ ​និង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ដោយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នីមួយ​ៗ​ជាមួយ​គណនេយ្យភាព​និង​ការឆ្លើយតប ​ដើម្បី​ផ្តល់​អាទិភាព​លើ​ទិដ្ឋភាព​ផ្នែក​ច្បាប់​នៃ​ជំនួញ​របស់​អតិថិជន​ ​ដើម្បីឱ្យ​ពួកគេ​អាច​ផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​ភាពជោគជ័យ​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​ពួក​គេ​។​