• ផ្ទះ​លេខ​ ៥៨៦ ​ផ្លូវ​ ២៧១ ​សង្កាត់​ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ​ ​ខណ្ឌ​ចំការ​មន ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​
  • លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 230 789 / +855 10 58 3333
  • អ៊ីមែល : info@stskgroup.com
  • គេហទំព័រ : www.stskgroup.com